UAB „Lietmetas“ Automobilinių
filtrų perdirbimas

Kuro, tepalo, oro filtrų perdirbimas. Nuo 2012 metų įmonė pradėjo kuro, oro ir tepalo filtrų perdirbimo veiklą. Įmonėje įrengta moderni šių atliekų perdirbimo linija. Vokiečių gamintojų „MeWa“ pagamintas įrenginys per valandą geriausiomis aplinkai sąlygomis perdirba iki 1,5 tonos tepalo, kuro ir oro filtrų. Fitrų perdirbimo įrenginio vertė daugiau nei 3 mln. litų (1 mln. eurų). Tai moderni, naši ir ergonomiška įranga galinti perdirbti filtrus atitinkant aukščiausius Lietuvos ir Europos sąjungos aplinkosauginius reikalavimus.

Perdirbimui priimame šiuo filtrus:

  • 16 01 07* - tepalų filtrai
  • 16 01 21* - kuro filtrai